Söker du logoped i Skåne?

Fråga logopeden


E-post: info@verba.se


Att finna en logoped med rätt kompetens kan vara svårt.
Men vi på Verba Logopedi kan hjälpa er att finna den kompetens ni söker.
Verba Logopedi AB är ett privat vårdföretag, specialiserat på att utreda, bedöma och behandla barn, unga och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter.
Verba Logopedi erbjuder dessutom kvalificerat verksamhetsstöd i form av handledning, konsultation och skräddarsydda utbildningar till verksamheter, företag och organisationer.
Verba bedriver verksamhet såväl i Skåne som i angränsande län. Utgångspunkten för oss är alltid individens behov och möjligheter oavsett diagnos.
Vår målsättning är att fokusera på samspelet mellan de individuella förutsättningarna och det aktuella sammanhanget: utifrån det ger vi konkreta verktyg till våra uppdragsgivare, oavsett om det är patienten själv, vårdnadshavarna eller verksamheten.
Vår styrka är analys och problemlösning och vi värdesätter insatser i samverkan.


Verba Logopeder

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder