Autism och kommunikation

Denna utbildning ger en övergripande bild av vad kommunikation är och hur kommunikation kan fungera för personer med autism.
Utbildningen ger även en orientering kring användbara redskap och metoder som kan förbättra förutsättningarna för fungerande kommunikation i mötet med personer med autism.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som möter personer med autism.


Verba Logopeder

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder