Autism och kommunikation

Denna utbildning ger en övergripande bild av vad kommunikation är och hur kommunikation kan fungera för personer med autism.
Utbildningen ger även en orientering kring användbara redskap och metoder som kan förbättra förutsättningarna för fungerande kommunikation i mötet med personer med autism.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som möter personer med autism.


Verba Logopeder
Kommunikativ miljö
Grundkurs kommunikation
TAKK - Tecken som AKK
Kommunikativ omvårdnad
Rösten som pedagogisk resurs
العربية

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder