Verba Logopeder
Språkstörning
Verbal dyspraxi
Stamning
Afasi
Röst
العربيةDyslexi

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som påverkar förmågan att lära sig läsa, stava och förstå det skrivna ordet.
Dyslexi har ingenting med begåvning att göra.
Man kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt.
Det sägs att cirka 4-8 procent av befolkningen har dyslexi.
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har dock inte dyslexi, det kan finnas andra orsaker till bristande läs- och skrivförmåga.
En del personer med läs- och skrivsvårigheter kan också ha andra svårigheter, t.ex. olika former av koncentrationssvårigheter eller språkstörning.

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder