Verba Logopeder


Dyslexi

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som påverkar förmågan att lära sig läsa, stava och förstå det skrivna ordet.
Dyslexi har ingenting med begåvning att göra.
Man kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt.
Det sägs att cirka 4-8 procent av befolkningen har dyslexi.
Alla som har läs- och skrivsvårigheter har dock inte dyslexi, det kan finnas andra orsaker till bristande läs- och skrivförmåga.
En del personer med läs- och skrivsvårigheter kan också ha andra svårigheter, t.ex. olika former av koncentrationssvårigheter eller språkstörning.

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder