Verba Logopeder


Röst och röstbesvär

Din röst är ditt arbetsredskap. Ibland behöver rösten extra omsorg.
Heshet och stämbandsknutor är exempel på skador som kan uppstå när rösten ansträngt sig alldeles för mycket.
En vanlig yrkeskategori med arbetsrelaterade röstbesvär är lärare.
De upplever ofta en trötthetskänsla eller klumpkänsla i halsen och beskriver att rösten låter ansträngd och hes.
Logopedens roll är att ge röstergonomiska råd och röstbehandling, en slags ”sjukgymnastik” för rösten.
Logopeden kan också göra röstergonomisk kartläggning på arbetsplatser för att bedöma faktorer som kan påverka röstbeteende på arbetet.

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder