Verba Logopeder
Språkstörning
Verbal dyspraxi
Stamning
Dyslexi
Afasi
العربيةRöst och röstbesvär

Din röst är ditt arbetsredskap. Ibland behöver rösten extra omsorg.
Heshet och stämbandsknutor är exempel på skador som kan uppstå när rösten ansträngt sig alldeles för mycket.
En vanlig yrkeskategori med arbetsrelaterade röstbesvär är lärare.
De upplever ofta en trötthetskänsla eller klumpkänsla i halsen och beskriver att rösten låter ansträngd och hes.
Logopedens roll är att ge röstergonomiska råd och röstbehandling, en slags ”sjukgymnastik” för rösten.
Logopeden kan också göra röstergonomisk kartläggning på arbetsplatser för att bedöma faktorer som kan påverka röstbeteende på arbetet.

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder