Rösten som pedagogisk resurs

En inspirerande utbildning kring rösten som arbetsredskap.
Grundläggande teori varvas med praktiska övningar med plats för både skratt och reflektioner.

Utbildningen omfattar bl.a. följande moment:
• Allmänt om rösten och om hur den fungerar
• Vanliga röstbesvär och hur man undviker att drabbas
• Röstergonomi: samspelet mellan individ och arbetsmiljö
• Röstråd – vårda din röst
• Praktiska övningar i grupp

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som använder rösten som ett arbetsredskap.


Verba Logopeder
Kommunikativ miljö
Grundkurs kommunikation
TAKK - Tecken som AKK
Kommunikativ omvårdnad
Autism och kommunikation
العربية

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder