Rösten som pedagogisk resurs

En inspirerande utbildning kring rösten som arbetsredskap.
Grundläggande teori varvas med praktiska övningar med plats för både skratt och reflektioner.

Utbildningen omfattar bl.a. följande moment:
• Allmänt om rösten och om hur den fungerar
• Vanliga röstbesvär och hur man undviker att drabbas
• Röstergonomi: samspelet mellan individ och arbetsmiljö
• Röstråd – vårda din röst
• Praktiska övningar i grupp

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som använder rösten som ett arbetsredskap.


Verba Logopeder

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder