Verba Logopeder


Språkstörning

Barn utvecklar språk i olika takt.
Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kan det bero på en språkstörning.
Språkstörning. är en specifik störning i utvecklingen som kan drabba både uttal och meningsbyggnad.
Den kan också drabba barnets ordförråd och språkförståelse.
För många barn kommer språket så småningom ikapp.
För andra barn kan språksvårigheterna följa med hela livet.
Det finns andra svårigheter som ibland uppträder tillsammans med språkstörning. , t ex svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och arbetsminne.
Ibland är barnets största svårighet något annat än språket.

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder