Verba Logopeder
Verbal dyspraxi
Stamning
Dyslexi
Afasi
Röst
العربيةSpråkstörning

Barn utvecklar språk i olika takt.
Är utvecklingen mycket långsam eller annorlunda kan det bero på en språkstörning.
Språkstörning. är en specifik störning i utvecklingen som kan drabba både uttal och meningsbyggnad.
Den kan också drabba barnets ordförråd och språkförståelse.
För många barn kommer språket så småningom ikapp.
För andra barn kan språksvårigheterna följa med hela livet.
Det finns andra svårigheter som ibland uppträder tillsammans med språkstörning. , t ex svårigheter med uppmärksamhet, koncentration och arbetsminne.
Ibland är barnets största svårighet något annat än språket.

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder