Stamning

Stamning är en talstörning som ger tillfälliga avbrott i talet, trots att man vet precis vad man ska säga.
Vad som orsakar stamning är ännu inte helt klarlagt.
Forskarna är dock i hög grad överens om att det troligtvis finns en neurologisk förklaring.
Stamning kan leda till negativa konsekvenser, t ex en rädsla för att prata i vissa situationer.
Stamning uppträder vanligtvis vid tre-fyra års ålder.
Ofta försvinner den av sig själv men det är ändå viktigt att så tidigt som möjligt ta kontakt med en logoped med inriktning på stamning.ch personal i hur de kan hjälpa barnet att träna.


Verba Logopeder

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder