Stamning

Stamning är en talstörning som ger tillfälliga avbrott i talet, trots att man vet precis vad man ska säga.
Vad som orsakar stamning är ännu inte helt klarlagt.
Forskarna är dock i hög grad överens om att det troligtvis finns en neurologisk förklaring.
Stamning kan leda till negativa konsekvenser, t ex en rädsla för att prata i vissa situationer.
Stamning uppträder vanligtvis vid tre-fyra års ålder.
Ofta försvinner den av sig själv men det är ändå viktigt att så tidigt som möjligt ta kontakt med en logoped med inriktning på stamning.ch personal i hur de kan hjälpa barnet att träna.


Verba Logopeder
Språkstörning
Verbal dyspraxi
Dyslexi
Afasi
Röst
العربية

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder