Verba Logopeder
Språkstörning
Stamning
Dyslexi
Afasi
Röst
العربيةVerbal dyspraxi

Verbal dyspraxi innebär svårigheter med talplanering och programmering av talrörelserna.
Uttalet blir avvikande.
Svårigheterna uppträder ofta i kombination med en språklig nedsättning och kan bidra till en långsam läs- och skrivutveckling.
Barn med verbal dyspraxi behöver kontinuerlig talträning för att talet ska bli automatiserat.
Barnet bör ha regelbunden kontakt med logoped som utför behandling och som också kan handleda föräldrar och personal i hur de kan hjälpa barnet att träna.

Verba Kompetens

Verba Specialistmottagning

Om Verba Logopedi

Kontakta oss

Skåne Logopeder kontakta oss

Verba Logopedi AB
Tel: 040-6850600
Verba Logopeder mail
Postadress :
Box 5323
200 72 Malmö
Besöksadress :
Verba Specialistmottagning
Västra Kanalgatan 1
211 43 MALMÖ

Fråga logopeden

Skåne Logopeder facebook


Aktuellt

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder