Verba Logopeder


Verbal dyspraxi

Verbal dyspraxi innebär svårigheter med talplanering och programmering av talrörelserna.
Uttalet blir avvikande.
Svårigheterna uppträder ofta i kombination med en språklig nedsättning och kan bidra till en långsam läs- och skrivutveckling.
Barn med verbal dyspraxi behöver kontinuerlig talträning för att talet ska bli automatiserat.
Barnet bör ha regelbunden kontakt med logoped som utför behandling och som också kan handleda föräldrar och personal i hur de kan hjälpa barnet att träna.

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder