Verba Logopeder


FAQ privatpersoner:

FAQ professionella:

Fråga logopeden
FAQ privatpersoner:

Hur lång väntetid har Verba Specialistmottagning?
Verba Logopedi värdesätter tillgänglighet och erbjuder vanligtvis en första besökstid inom en vecka.

Hur långt är ett besök på Verba Specialistmottagning?
Ett bedömnings- eller behandlingsbesök varar vanligtvis ca 1 timme.

Vad kostar ett besök på Verba Specialistmottagning?
Ett besök på Verba Specialistmottagning kostar 995 kr per timme och faktureras i efterhand med 10 dagars betalningsvillkor.

Kan man avboka ett besök utan kostnad?
Ett planerat besök på Verba Specialistmottagning kan avbokas kostnadsfritt 24 timmar innan den planerade besökstiden. Ej avbokat besök eller sent återbud debiteras dock enligt ordinarie taxa.

Finns Verba Specialistmottagning bara i Malmö?
Ja, för närvarande har vi valt att koncentrera vår mottagningsverksamhet till Malmö men våra patienter kommer från hela Skåne. Men Verba Logopedi noterar stadigt ökande efterfrågan och det är därför inte uteslutet att vi framöver kan erbjuda mottagningsverksamhet på fler orter.

Hur många tillfällen krävs för behandling?
Det är svårt att svara generellt på denna fråga. Varje behandling inleds med en bedömning och analys av den aktuella frågeställning. Därefter lämnar vi rekommendationer och kostnadsförslag som ni kan ta ställning till i lugn och ro.

Kan vi komma till Verba Specialistmottagning fast vi redan har kontakt med Logopedmottagningen?
Ja, många av Verbas patienter har kontakt med andra vårdgivare. Verba erbjuder second opinion, och kan vara både ett komplement eller ett alternativ. Verba samverkar gärna med andra vårdgivare kring en gemensam behandlingsplan.

Tar Verba Specialistmottagning emot vuxna patienter?
Ja, Verba Specialistmottagning är en komplett mottagning med möjlighet att ta emot såväl barn, unga och vuxna.

Erbjuder Verba Specialistmottagning behandling i hemmet?
Verba Specialistmottagning tar vanligtvis emot patienter på vår mottagning i Malmö. Behandling i hemmet är dock möjligt efter överenskommelse. Dock tillkommer en hembesöksavgift á 500 kr samt reseersättning.

tillbakaFAQ professionella

Erbjuder ni teckenkurser för personal utanför Malmö?
Ja, Verba Kompetens har ett stort upptagningsområde och bedriver verksamhet, såväl i som utanför, Skåne.

Var ges era utbildningar?
Kan ni även ge utbildningar hos oss?

Verba Kompetens använder sig vanligtvis av modernt utrustade utbildningslokaler i Malmö/Lundområdet. I samråd med beställaren ger vi dock gärna utbildningar på plats i er verksamhet, i och utanför Skåne.

Vår personal har gått en del kurser kring kommunikation tidigare. Erbjuder ni även fortsättningskurser?
Verba Kompetens skräddarsyr gärna utbildningsinsatser i samråd med beställaren. Innehåll och utformning anpassas efter er verksamhets specifika behov.

Vad kostar era kurser?
Det är svårt att svara generellt på denna fråga då Verba Kompetens erbjuder ett stort antal föreläsningar och kurser.
Öppna föreläsningar och kurser läggs ut med prisuppgift på vår hemsida och på FB.
Skräddarsydda fortbildningsinsatser ges med kostnadsförslag.

Vårt arbetslag behöver handledning kring en brukare med problemskapande beteende?
Erbjuder ni det?

Ja, Verba Kompetens erbjuder tvärfacklig handledning på såväl individ- som gruppnivå.

tillbaka

Innehar F-skattesedel
designed by cadoptimize
skånelogopeder